Piagam Pelanggan

Written by Super User. Posted in Uncategorised

Piagam Pelanggan Pejabat Tanah Pokok Sena

BIL

UNIT

PERKHIDMATAN

TEMPOH MASA

1

Unit A

(Ubah Syarat )

Permohonan Ubah Syarat Tanah :

● Pertanian kepada Pertanian **

3 - 6 bulan

● Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah *

6 - 12 bulan

● Penyerahan dan Pemberimilikan semula Tanah *

6 - 12 bulan

● Permohonan Cantuman Tanah **

3 - 6 bulan

● Permohonan Pecahan Bahagian Tanah **

3 - 6 bulan

● Permohonan Pecahan Sempadan Tanah **

3 - 6 bulan

● Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah **

3 - 6 bulan

● Permohonan Penyerahan Kesemua Tanah **

3 - 6 bulan

  * Bergantung kepada Jabatan Teknikal dan Pihak Berkuasa Negeri

**Bergantung kepada Jabatan Teknikal

2

Unit B & C

( Pendaftaran   dan Geran)

● Carian persendirian hakmilik

2 hari

● Carian rasmi

2 hari

● Salinan sah hakmilik berkomputer/salinan geran

3 hari

● Salinan hakmilik lama

2 hari

● Salinan sah suratcara

1 hari

● Salinan sah dokumen

1 hari

● Permohonan ikrar hilang

1 hari

● Permohonan geran ganti

3 hari

● Pendaftaran hakmilik sementara pelupusan

2 hari

● Pendaftaran hakmilik ubah syarat

2 hari

● Pendaftaran hakmilik pecahan

2 hari

● Pendaftaran akibat pengambilan tanah

3 hari

● Pendaftaran hakmilik sementara kepada hakmilik kekal (QT/FT)

2 hari

● Pindahmilik tanah memberi borang 14 A

14 - 30 hari

● Gadaian tanah borang 16 A

14 - 30 hari

● Melepas gadaian borang 16 N

14 - 30 hari

● Perintah jualan borang 16 I

14 - 30 hari

● Surat hakmilik akibat pelupusan (dari tarikh bayaran premium)

14 - 30 hari

SURAT HAKMILIK SAMBUNGAN DARIPADA :

● Surat hakmilik sementara

14 - 30 hari

● Pecahan (dari tarikh terima pelan PT daripada Pemaju/Jurukur)

14 - 30 hari

● Pengambilan (dari tarikh terima pelan akui daripada Pejabat Ukur)

14 - 30 hari

3

Unit E

(Hasil)

● Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil di kaunter

3 minit

● Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil melalui pos

1 hari

● Menyemak bil hasil melalui Sistem Pengurusan Kutipan Hasil Tanah (SUKHAT) dan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB)

5 minit

● Semak dan pengiraan Ampun Hasil

5 minit

● Pengiraan dan terimaan bayaran ansuran hasil

3 minit

● Mengira keseluruhan wang dan membuat serahan kepada pengawal keselamatan

15 - 20 minit

● Penyediaan penyata pemungut dan penyata harian

5  -  10 minit

● Penyediaan penyata penyesuaian

2 hari

● Penyediaan laporan bulanan

2 hari

● Menjawab surat-surat di unit hasil

2 hari

Unit F

( Kewangan )

● Memberi perkhidmatan dan layanan terbaik kepada semua pelanggan dan stakeholder

Sepanjang masa tempoh bekerja

● Pembayaran gaji dan elaun bagi kakitangan pejabat yang baru dilantik dan bertukar masuk dari tarikh penerimaan laporan perubahan gaji (kew 8)/ sijil gaji akhir (LPC)

1 bulan dari tarikh terima penyata (kew.8)

● Menyemak dan menyediakan baucar-baucar bayaran mengenai tuntutan elaun perjalanan, kemudahan rasmi bagi bekalan dan perkhidmatan dan elaun-elaun lain supaya mematuhi peraturan kewangan sebelum dikemukakan ke Pejabat bendahari

10 HB setiap bulan

● Penyediaan penyata penyesuaian vot mengurus ke Pejabat Bendahari

14 hari

● Penyediaan laporan/pertanyaan Audit ke Jabatan Audit Negara

1 bulan 

5

Unit J

(Pentadbiran )

● Memproses pengesahan dalam jawatan (kepada SUK)

2 hari

● Memproses permohonan perlanjutan tempoh percubaan

2 hari

● Memproses kelulusan Penyata Perubahan

3 hari

● Memproses permohonan menanggung kerja

2 hari

● Memproses permohonan pinjaman kenderaan

1 hari

● Memproses kebenaran ke luar negara

1 hari

● Memproses permohonan cuti belajar

1 hari

● Memproses permohonan bantuan rawatan

3 hari

● Memproses proses persaraan

2 hari

● Memproses permohonan gantian cuti rehat

2 hari

● Memproses anjakan gaji

2 hari

● Memproses laporan pengistiharaan harta

3 hari

● Anugerah Perkhimatan Cemerlang (APC)

2 hari

● Memproses tawaran menghadiri kursus                                                    * proses selanjutnya akan dilaksanakan selepas keputusan diterima

7 hari sebelum kursus

● Memproses maklumbalas surat

2-3 hari bekerja

● Memproses maklumbalas aduan awam

15 hari bekerja

● Setiap maklumbalas aduan awam akan dijawab

5 hari bekerja

● Mengemaskini rekod perkhidmatan

Dari masa ke semasa

6

Unit K

( Pelupusan )

● Menyelesaikan semua permohonan tanah

Dari semasa ke semasa

● Mengemukakan permohonan tanah untuk dipertimbangkan Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh Satu Bulan selepas mendapat ulasan terakhir daripada jabatan teknikal

1 bulan

● Mengeluarkan surat keputusan permohonan tanah dalam tempoh 2 minggu selepas mendapat pengesahan mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan JKTN

2 minggu

Unit L

(Pengambilan)

● Serahan cek pampasan tanah dalam tempoh 14 hari

14 hari

8

Unit N

(Bahan Batuan)

● Memproses permohonan lesen bagi pengeluaran dan pengambilan bahan batuan dalam tempoh 2 - 4 Bulan bagi permohonan yang lengkap dan mematuhi peraturan

2  -  4 bulan

● Permohonan pas pengangkutan

15 minit

● Pembayaran Royalti bahan batuan

20 minit

 

9

Unit P

( Pesaka )

● Berjanji dan menjamin akan memberikan layanan yang mesra, adil dan berhemah kepada semua pihak yang berurusan

Dari semasa ke semasa

 

10

Unit Q

( Lelong )

● Berjanji dan menjamin akan memberikan layanan yang mesra, adil dan berhemah kepada semua pihak yang berurusan

Dari semasa ke semasa

● Terima dan semak permohonan daripada Pemegang Gadaian

1 hari/ 1 jam

● Daftar fail permohonan

1 hari/ 1 jam

● Sediakan Notis Siasatan di bawah Seksyen 261, KTN ( 30 hari sebelum tarikh siasatan

1 hari/ 2 jam

● Sedia dan semak fail untuk siasatan (pada hari siasatan)

1 hari/ 1 jam

● Sediakan notis Perintah Jualan di bawah seksyen 263, KTN ( 30 hari sebelum tarikh lelongan)

1 hari/ 3 jam

● Sedia dan semak fail untuk lelongan (pada hari lelongan)

1 hari/ 1 jam

● Sediakan Sijil Rujukan dan lain-lain dokumen berkaitan di bawah Seksyen 265 (30), KTN

1 hari/ 3 jam

● Sediakan borang 16 I dan lain-lain dokumen berkaitan di bawah Seksyen 265, KTN

1 hari/ 2 jam

● Terima surat dan tindakan berkenaan Perintah Jualan

1 hari/ 1 jam

11

Unit T

( Teknikal )

● Menyelesaikan laporan tanah ( pelupusan & hakmilik gantian ) dalam tempoh 27 hari dari tempoh fail diterima daripada ketua unit

27 hari

● Menyelesaikan laporan tanah ( fail pembangunan tanah ) tidak melebihi 14 hari bekerja

14 hari bekerja

● Mengambil tindakan penguasaan pengeluaran bahan batuan dengan serta merta selepas mendapat maklumat

Tindakan serta merta

● Membantu menyelesaikan pelbagai aduan dengan menyediakan laporan tanah dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan diterima oleh Unit

7 hari dari tarikh aduan

● Menyelesaikan urusan pembelian pelan/pemeriksaan pelan tanah dalam masa 30 minit (dalam keadaan sempurna )

30 minit

12

Unit ICT

( Teknologi Maklumat )

● Melaporkan masalah berkaitan sistem-sistem tanah seperti Sistem SPTB, SELAMAT, SUKHAT, e-Consent, e-Pengambilan, dll - kepada BTM PTG Kedah

Tindakan serta merta

● Melaporkan masalah berkaitan rangkaian KedahNet kepada BTM Negeri Kedah & rangkaian Streamyx kepada TM

Tindakan serta merta

● Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan perkakasan, rangkaian, perisian dan aplikasi ICT

Tindakan serta merta

● Kerosakan peralatan yang teruk akan diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja

3 hari

 

BIL

UNIT

PERKHIDMATAN

TEMPOH MASA

1

Unit A

(Ubah Syarat )

Permohonan Ubah Syarat Tanah :

● Pertanian kepada Pertanian **

3 - 6 bulan

● Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah *

6 - 12 bulan

● Penyerahan dan Pemberimilikan semula Tanah *

6 - 12 bulan

● Permohonan Cantuman Tanah **

3 - 6 bulan

● Permohonan Pecahan Bahagian Tanah **

3 - 6 bulan

● Permohonan Pecahan Sempadan Tanah **

3 - 6 bulan

● Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah **

3 - 6 bulan

● Permohonan Penyerahan Kesemua Tanah **

3 - 6 bulan

  * Bergantung kepada Jabatan Teknikal dan Pihak Berkuasa Negeri

**Bergantung kepada Jabatan Teknikal

2

Unit B & C

( Pendaftaran   dan Geran)

● Carian persendirian hakmilik

2 hari

● Carian rasmi

2 hari

● Salinan sah hakmilik berkomputer/salinan geran

3 hari

● Salinan hakmilik lama

2 hari

● Salinan sah suratcara

1 hari

● Salinan sah dokumen

1 hari

● Permohonan ikrar hilang

1 hari

● Permohonan geran ganti

3 hari

● Pendaftaran hakmilik sementara pelupusan

2 hari

● Pendaftaran hakmilik ubah syarat

2 hari

● Pendaftaran hakmilik pecahan

2 hari

● Pendaftaran akibat pengambilan tanah

3 hari

● Pendaftaran hakmilik sementara kepada hakmilik kekal (QT/FT)

2 hari

● Pindahmilik tanah memberi borang 14 A

14 - 30 hari

● Gadaian tanah borang 16 A

14 - 30 hari

● Melepas gadaian borang 16 N

14 - 30 hari

● Perintah jualan borang 16 I

14 - 30 hari

● Surat hakmilik akibat pelupusan (dari tarikh bayaran premium)

14 - 30 hari

SURAT HAKMILIK SAMBUNGAN DARIPADA :

● Surat hakmilik sementara

14 - 30 hari

● Pecahan (dari tarikh terima pelan PT daripada Pemaju/Jurukur)

14 - 30 hari

● Pengambilan (dari tarikh terima pelan akui daripada Pejabat Ukur)

14 - 30 hari

3

Unit E

(Hasil)

● Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil di kaunter

3 minit

● Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil melalui pos

1 hari

● Menyemak bil hasil melalui Sistem Pengurusan Kutipan Hasil Tanah (SUKHAT) dan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB)

5 minit

● Semak dan pengiraan Ampun Hasil

5 minit

● Pengiraan dan terimaan bayaran ansuran hasil

3 minit

● Mengira keseluruhan wang dan membuat serahan kepada pengawal keselamatan

15 - 20 minit

● Penyediaan penyata pemungut dan penyata harian

5  -  10 minit

● Penyediaan penyata penyesuaian

2 hari

● Penyediaan laporan bulanan

2 hari

● Menjawab surat-surat di unit hasil

2 hari

Unit F

( Kewangan )

● Memberi perkhidmatan dan layanan terbaik kepada semua pelanggan dan stakeholder

Sepanjang masa tempoh bekerja

● Pembayaran gaji dan elaun bagi kakitangan pejabat yang baru dilantik dan bertukar masuk dari tarikh penerimaan laporan perubahan gaji (kew 8)/ sijil gaji akhir (LPC)

1 bulan dari tarikh terima penyata (kew.8)

● Menyemak dan menyediakan baucar-baucar bayaran mengenai tuntutan elaun perjalanan, kemudahan rasmi bagi bekalan dan perkhidmatan dan elaun-elaun lain supaya mematuhi peraturan kewangan sebelum dikemukakan ke Pejabat bendahari

10 HB setiap bulan

● Penyediaan penyata penyesuaian vot mengurus ke Pejabat Bendahari

14 hari

● Penyediaan laporan/pertanyaan Audit ke Jabatan Audit Negara

1 bulan 

5

Unit J

(Pentadbiran )

● Memproses pengesahan dalam jawatan (kepada SUK)

2 hari

● Memproses permohonan perlanjutan tempoh percubaan

2 hari

● Memproses kelulusan Penyata Perubahan

3 hari

● Memproses permohonan menanggung kerja

2 hari

● Memproses permohonan pinjaman kenderaan

1 hari

● Memproses kebenaran ke luar negara

1 hari

● Memproses permohonan cuti belajar

1 hari

● Memproses permohonan bantuan rawatan

3 hari

● Memproses proses persaraan

2 hari

● Memproses permohonan gantian cuti rehat

2 hari

● Memproses anjakan gaji

2 hari

● Memproses laporan pengistiharaan harta

3 hari

● Anugerah Perkhimatan Cemerlang (APC)

2 hari

● Memproses tawaran menghadiri kursus                                                    * proses selanjutnya akan dilaksanakan selepas keputusan diterima

7 hari sebelum kursus

● Memproses maklumbalas surat

2-3 hari bekerja

● Memproses maklumbalas aduan awam

15 hari bekerja

● Setiap maklumbalas aduan awam akan dijawab

5 hari bekerja

● Mengemaskini rekod perkhidmatan

Dari masa ke semasa

6

Unit K

( Pelupusan )

● Menyelesaikan semua permohonan tanah

Dari semasa ke semasa

● Mengemukakan permohonan tanah untuk dipertimbangkan Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh Satu Bulan selepas mendapat ulasan terakhir daripada jabatan teknikal

1 bulan

● Mengeluarkan surat keputusan permohonan tanah dalam tempoh 2 minggu selepas mendapat pengesahan mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan JKTN

2 minggu

Unit L

(Pengambilan)

● Serahan cek pampasan tanah dalam tempoh 14 hari

14 hari

8

Unit N

(Bahan Batuan)

● Memproses permohonan lesen bagi pengeluaran dan pengambilan bahan batuan dalam tempoh 2 - 4 Bulan bagi permohonan yang lengkap dan mematuhi peraturan

2  -  4 bulan

● Permohonan pas pengangkutan

15 minit

● Pembayaran Royalti bahan batuan

20 minit

9

Unit P

( Pesaka )

● Berjanji dan menjamin akan memberikan layanan yang mesra, adil dan berhemah kepada semua pihak yang berurusan

Dari semasa ke semasa

 

10

Unit Q

( Lelong )

● Berjanji dan menjamin akan memberikan layanan yang mesra, adil dan berhemah kepada semua pihak yang berurusan

Dari semasa ke semasa

● Terima dan semak permohonan daripada Pemegang Gadaian

1 hari/ 1 jam

● Daftar fail permohonan

1 hari/ 1 jam

● Sediakan Notis Siasatan di bawah Seksyen 261, KTN ( 30 hari sebelum tarikh siasatan

1 hari/ 2 jam

● Sedia dan semak fail untuk siasatan (pada hari siasatan)

1 hari/ 1 jam

● Sediakan notis Perintah Jualan di bawah seksyen 263, KTN ( 30 hari sebelum tarikh lelongan)

1 hari/ 3 jam

● Sedia dan semak fail untuk lelongan (pada hari lelongan)

1 hari/ 1 jam

● Sediakan Sijil Rujukan dan lain-lain dokumen berkaitan di bawah Seksyen 265 (30), KTN

1 hari/ 3 jam

● Sediakan borang 16 I dan lain-lain dokumen berkaitan di bawah Seksyen 265, KTN

1 hari/ 2 jam

● Terima surat dan tindakan berkenaan Perintah Jualan

1 hari/ 1 jam

11

Unit T

( Teknikal )

● Menyelesaikan laporan tanah ( pelupusan & hakmilik gantian ) dalam tempoh 27 hari dari tempoh fail diterima daripada ketua unit

27 hari

● Menyelesaikan laporan tanah ( fail pembangunan tanah ) tidak melebihi 14 hari bekerja

14 hari bekerja

● Mengambil tindakan penguasaan pengeluaran bahan batuan dengan serta merta selepas mendapat maklumat

Tindakan serta merta

● Membantu menyelesaikan pelbagai aduan dengan menyediakan laporan tanah dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan diterima oleh Unit

7 hari dari tarikh aduan

● Menyelesaikan urusan pembelian pelan/pemeriksaan pelan tanah dalam masa 30 minit (dalam keadaan sempurna )

30 minit

12

Unit ICT

( Teknologi Maklumat )

● Melaporkan masalah berkaitan sistem-sistem tanah seperti Sistem SPTB, SELAMAT, SUKHAT, e-Consent, e-Pengambilan, dll - kepada BTM PTG Kedah

Tindakan serta merta

● Melaporkan masalah berkaitan rangkaian KedahNet kepada BTM Negeri Kedah & rangkaian Streamyx kepada TM

Tindakan serta merta

● Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan perkakasan, rangkaian, perisian dan aplikasi ICT

Tindakan serta merta

● Kerosakan peralatan yang teruk akan diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja

3 hari

 

WEB MOBILE

Scan QR code anda di bawah

qrcodeptps

Mobile Version

Pautan

Lambang Kedah kecik1malaysia-pngmscMyGovernmentmampu1JPAHRMISgov

Media

 

Audio | Video


       

 

Pelawat

65587
Hari IniHari Ini51
SemalamSemalam54
Minggu IniMinggu Ini317
Bulan IniBulan Ini874
KeseluruhanKeseluruhan65587

Kemaskini

Tarikh
General update: 29-11-2017 06:16